Share on Facebook | 繁體或簡體按此

DC-18 款玻璃架

超市貨架 » 玻璃架

DC-18 款玻璃架

用途與特點:

DC-18新款玻璃架有良好的灯光装饰效果,烘托出卖场的现代化购物的玩境,适用于个人护理品和清洁用品、化妆品专区。

 

型號

闊度 (W)

深度 (D)

高度 (H)

 

DC-18

900

350

1300

 

1000

400

1500

 

1100

450

1800

 

1200

500

2000

 

550

2200

 

600

2400

 

2500

 

2800

 

3000